Risico-analyse

Deze pagina helpt u om een inschatting te maken van mogelijke risico’s. Met onderstaande parameters kunt u, samen met uw team, inzicht brengen in de mate van aandacht die risicovolle onderdelen binnen uw project of organisatie nodig hebben.

Wat is de gewenste vervolgactie bij deze risico-factor:

0 –  19 : geen actie nodig
20 –  69 : aandacht vereist
70 – 199 : maatregelen vereist
200 – 399 : direct verbetering vereist
400 – meer : werkzaamheden stoppen

 

Mijn ervaring; inschatten van risico’s maakt helder welke zaken extra aandacht nodig hebben, waardoor tijd effectiever wordt benut. Meer informatie nodig?

Hans de Waay
06-22668148 of hans@dewaay.nl