De Business Case; met inzicht besluiten nemen

De wereld om ons heen, maar ook de ontwikkelingen in een organisatie, veranderen continu en in hoog tempo. Het nemen van de juiste besluiten is cruciaal om in te spelen op nieuwe kansen en bedreigingen.
Zonder het juiste inzicht kunt u als manager geen goede afweging maken. Deze training helpt u verder, door het format van de Business Case als uitgangspunt te nemen.

Om als medewerker een goed idee succesvol voor te leggen aan de leidinggevende of de directie is deze training eveneens geschikt. De elementen waarop de Business Case wordt opgebouwd zijn helder en goed toepasbaar in elke situatie.

Deze training geeft inhoudelijk handvatten hoe de Business Case op te zetten. Daarnaast gaan we oefenen met een praktijksituatie van 1 van de deelnemers om te zien hoe deze materie succesvol in te zetten is.

‘Had ik dit maar eerder geweten, dan had mij dat een hoop ellende bespaard en kansen geboden’

‘Ik wist niet dat mijn mensen zulke goede ideeën hadden!’

Een Business Case opstellen is leuk werk. Het geeft breed inzicht in kansen en bedreigingen en een prima fundament om besluiten voor te leggen of te nemen.

Hans de Waay
06-22668148 of hans@dewaay.nl