De processen in beeld met MakiGami

Binnen veel organisaties wordt vaak hard gewerkt. Het resultaat van dit harde werk valt helaas nog wel eens tegen. Het is beter om naar het proces te kijken, in plaats van de medewerkers aan te sporen nog harder te gaan werken. De MakiGami methode maakt dit op eenvoudige wijze mogelijk.Het proces is een aaneenschakeling van handelingen. Handelingen van medewerkers die optimaal kunnen gebeuren als de situatie daarop aansluit. Heeft de medewerker de juiste informatie, de juiste kennis, het juiste gereedschap, het juiste materiaal en voldoende tijd? Zo nee; aan welke onderdelen moet dan gewerkt worden om dit resultaat significant te verbeteren?

Deze sessie helpt in het zoeken naar antwoorden op deze vragen.

‘Bestellingen gingen via 8 personen, nu via 2. Inkoopfacturen gingen door 14 handen, nu door 3. Op de bouw bleek 1 op de 5 tekeningen actueel, de rest was inmiddels vervangen. Als we wisten hoe het in werkelijkheid ging, hadden we veel eerder in kunnen grijpen.’

MakiGami in beeld; inzicht geeft helderheid in mogelijkheden
MakiGami in beeld; inzicht geeft helderheid in mogelijkheden

Samenwerken is team work. Slim ingerichte processen maken een topprestatie van het team mogelijk.

Mijn aanbod bestaat uit 2 onderdelen:

  • Een MakiGami training
  • Begeleiding in het optimaliseren van processen

De MakiGami training
De deelnemers kunnen uit alle lagen van de organisatie komen. Naast de theorie achter de MakiGami brengen we tevens een proces uit de eigen praktijk in beeld.

Deze training neemt 2 uur in beslag.

Begeleiding in het optimaliseren van processen
Voor veel mensen is het vaak de eerste keer dat ze het gehele proces waarin ze werken onder ogen zien.
Opeens wordt vaak glashelder waarom zaken structureel niet goed lopen. Niet omdat er onwil is, maar er ontbreekt vaak aan een stuk afstemming op detailniveau.

‘Door samen met mijn mensen het proces in beeld te krijgen, zagen we waar de mogelijkheden om met veel minder moeite meer resultaat te boeken. Deze methode was letterlijk een eye-opener voor mij en mijn team.’

Hans de Waay
06-22668148 of hans@dewaay.nl