LEAN test

De LEAN test. Hoe slim zijn de processen in uw organisatie?

Voor elke organisatie is het belangrijk dat de balans tussen inkomsten en kosten gezond is.

Om inzicht te krijgen in de mate van perfectie waarin de kosten tot stand komen, is de LEAN test ontwikkeld.

Er wordt gekeken naar de aard van de organisatie en daar wordt de inhoud van de test op afgestemd.

De test wordt voornamelijk uitgevoerd op alle activiteiten welke direct betrekking hebben op alle klantgerichte activiteiten. De uitkomst geeft inzicht in de huidige status en de mogelijkheden om deze te optimaliseren.

“Als je weet waar de mogelijkheden liggen,
is er al gestart met verbeteren.”

Binnen de test worden de interne processen beoordeeld op doelmatigheid en de mate waarin klantwaarde wordt gecreëerd. Ook wordt gekeken hoe medewerkers de besteding van hun werktijd invullen, alsmede hoe de interne communicatie plaats vindt.

Veel medewerkers ervaren de test en de uitslag als positief. Dit, omdat de uitslag van de test zowel inzicht geeft als praktische handvatten om tot verbetering te komen.

Organisaties nemen de LEAN test af, omdat;

  • het werkproces niet soepel loopt
  • de werksfeer niet optimaal is
  • de marges te laag zijn
  • klanten ontevreden zijn
  • er is veel veranderd zonder verbetering
  • de regelgeving gaat veranderen

Doe de LEAN test!

  • Duur van de LEAN test: 1 dag
  • Voorafgaand aan de test vind een intake plaats
  • Achteraf een persoonlijke toelichting op de bevindingen
  • Investering: € 750,- (excl. BTW)

 
Hans de Waay
06-22668148 of hans@dewaay.nl