Een systeem doet niets vanzelf

1980: Als er computers komen gaat alles vanzelf
1986: Met AutoCAD krijgen wel alleen maar goede tekeningen
1988: Als we ISO invoeren gaat onze kwaliteit omhoog
1996: Met ERP grijpen we nooit meer mis
2002: Als we de Euro invoeren wordt alles goedkoper
2008: Als we LEAN invoeren gaat alles sneller
2012: Als we BIM invoeren weten we altijd alles van ons project
2015: Als we elektrisch gaan rijden wordt alles schoner

Elk systeem, elke methodiek valt of staat bij de waarde die de gebruikers eraan hechten; de motivatie en de beschikbare tijd om uiteindelijk dat doel te bereiken waarvoor er ooit voor gekozen is.

Systemen zijn overal

Kijk om je heen; ons hele werkzame leven bestaat steeds vaker uit een systeem. We tikken ons suf in berichtjes, schieten foto’s over elk detail, we vergaderen en bellen de hele dag voor ons werk in de rondte.

En wat levert het op? Geven alle ICT en management systemen ons de gewenste grip in onze projecten? Weten we exact waar we vandaag aandacht aan moeten geven? Weet de calculator die bezig is met het project van morgen, met welke actuele parameters hij of zij kan rekenen?

Kunnen we zonder systemen?

Daar kunnen we natuurlijk heel kort over zijn; nee. Maar die systemen verhullen soms maar al te vaak waar het werkelijk om draait; de factor mens.

In elke organisatie, in elk project heb je mensen die een systematiek of systeem omarmen, mensen die de kat uit de boom kijken en mensen die er niets van willen weten. En maar al te vaak drukken leiders zo’n systeem er dan eventjes doorheen. Waarvoor weet vaak niemand en gek genoeg vaak wel wat de investering was.

Ik denk niet dat er veel producten, systemen of diensten slecht bedacht zijn. We leven in een wereld waar gelukkig een hoge kwaliteitsnorm geld. In onze wereld is het verkopen of introduceren van een systeem echter ook een doel op zich geworden. En wij doen daar soms ongemerkt allemaal vrolijk aan mee. Geen verkoop is vaak geen werk.

Of het geleverde systeem nu wel of niet rendabel is bij de koper; dat doet er blijkbaar niet toe. Zo lang het maar verkocht wordt.

De factor ‘mens’

Geen bedrijf in de bouw kan zonder systeem. Geen bedrijf in de bouw kan zonder mensen. Ik denk dat organisaties steeds vaker gaan kijken naar de factor mens zelf. Niet alleen naar een CV of een profiel in sociale media.

Welke competenties heeft iemand, welk MBTI profiel heeft een persoon en hoe is een team opgebouwd als we kijken naar dit soort facetten. Hoe is de dynamiek in een team, wat is de mate van volwassenheid van het team, welke ontwikkelingen staan dit team in de toekomst te wachten?

Kijken naar mensen, teams. Binnen een afdeling, binnen een organisatie en binnen een project; ik denk dat de tijd aan gaat breken dat hier het verschil gaat worden gemaakt.

Wat denk jij?