mijn diensten

Interim management
Consultancy
Trainingen

Interim management
Bedoeld voor situaties waarin aanvullende of vervangende capaciteit nodig is om een organisatie te leiden naar een gewenste situatie. Voor situaties die vragen om actie om meer klantwaarde te leveren, om het werkplezier te verhogen of om meer grip op de kosten te krijgen.

Veranderen is niet vanzelfsprekend een vaardigheid die behoord bij de standaard set skills die een manager heeft. Juist in deze gevallen kan ik ondersteunen met de gewenste verandering door een periode actief te zijn in de organisatie.

Voorbeelden; manager bij een start-up voor een investeringsmaatschappij, vervanging van een manager wegens ziekte

Consultancy
Bedoeld om het management en de organisatie te ondersteunen bij een veranderingen in de organisatie. Vaak omdat er een duidelijke aanleiding is wordt gekozen voor deze variant.

In de bouw heb ik bijvoorbeeld meer dan 200 projecten geholpen met planning sessies. Sessies bedoeld om tot een gezamenlijke planning te komen, maar tevens tot afspraken die de samenwerking in het project ten goede komen.

Voorbeelden; de organisatie ondersteunen bij procesoptimalisatie, implementatie nieuwe product, productiewijze, software, nieuwe dienstverlening, LEAN planning sessies, et cetera


Trainingen
Kennis en gedrag vormen de basis van de prestatie van de medewerkers. Door medewerkers te trainen om zelfstandig veranderingen en verbeteringen door te voeren. Alle trainingen zijn gericht op het gaan toepassen van technieken in de eigen praktijk.

Voorbeelden; LEAN trainingen, inkoop trainingen, et cetera