Wie let er op de kostprijs?

In het bouwbedrijf zijn veel mensen bezig om de projecten zo goed mogelijk te laten verlopen. Iedereen is heel druk, er wordt men een minimale bezetting een grote prestatie geleverd. Doordat de verkoopprijs laag is en de kosten stijgen is iedereen erop gebrand om goed zicht te houden op de kosten; iedereen op zijn eigen gebied.

Je kan de vraag stellen; “En welke effecten heeft dat op de kostprijs?”

Tijdens een bijeenkomst met veel afdelingen kwam al snel een beeld naar voren, dat de focus van elk op een deel wel eens contraproductief kon zijn voor het geheel. Een paar voorbeelden;

De uitvoerder wordt vooraf voorzien van een planning en de bijbehorende uren die per onderdeel berekend zijn. De focus ligt met name op het behalen van de levertijd en daarnaast op het binnen de voorgecalculeerde uren blijven. Omdat de berekende uren en de werkelijkheid nogal eens afwijken, worden uren zo goed als mogelijk verdeeld als deze ook gecalculeerd zijn. Op deze manier krijgt de klant op tijd zijn gebouw en is er weinig discussie met de projectleider en de calculator. Ik zie in dit laatste een kans.
De inkoper heeft een duidelijke instructie; koop scherper in dan gecalculeerd. De prijs is hier de norm qua beoordeling van de inkoper. Welke impact keuzes hebben op de bouwplaats, daar is de inkoper niet verantwoordelijk voor. En ook hier zijn een paar voorbeelden te geven qua effecten;
Veel materialen komen per volle vrachtwagen, terwijl deze materialen over langere tijd verwerkt gaan worden. Kortom, ze moeten eerder betaald worden dan nodig, ze liggen een tijd lang in de weg en moeten wellicht tussentijds verplaatst worden en kunnen beschadigen.
Materialen komen niet in de juiste volgorde binnen waardoor extra ompakken nodig is om het in de juiste volgorde te krijgen.
Materialen voldoen niet aan de situatie op de bouw. Bijvoorbeeld; langzaam drogende verf in het najaar inkopen, waardoor veel hersteltijd nodig is.
Door de projectleider samen met de werkvoorbereider, uitvoerder en de inkoper met elkaar in gesprek te laten gaan, blijkt de lijst met kansen om een goede invloed op de kostprijs uit te oefenen ruimschoots aanwezig. Een uurtje overleg blijkt dan al heel snel rendabel te worden!

Mooi om te zien dat een overzicht van de 7 verspillingen daarbij een prima hulpmiddel blijkt te zijn.